POLTYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wskazuje w jaki sposób Książęcy Browar Nysa sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza informację dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe, podane na potrzeby rekrutacji.
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym na stronie www.browarnysa.eu oraz dane podane w CV i liście motywacyjnym przesłanym przez Użytkownika.
 3. Administratorem danych jest Książęcy Browar Nysa sp. z o.o. z siedzibą w Nysie (48-303), przy ul. Nowowiejskiej 19, NIP: 7532441464, nr REGON: 365579419, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000640756.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności przedstawioną w tym dokumencie, nie powinien korzystać z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie www.browarnysa.eu

Definicja pojęć.

Dane – wszystkie dane, w tym dane osobowe, przekazywane przez Klienta w formularzu kontaktowym i w załączniku do niego dołączonym (CV, list motywacyjny), dostępnym w serwisie www.browarnysa.eu

Użytkownik – osoba fizyczna, klient poruszający się po serwisie www.browarnysa.eu lub przesyłający zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail na adresy pocztowe firmy.

Przekazywanie i zbieranie danych.

 1. Zakres danych, które będą zbierane przez administratora jest określony w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.browarnysa.eu
 2. Użytkownik w formularzu podaje następujące dane:
 3. Imię i nazwisko,
 4. nr telefonu,
 5. adres e-mail.
 6. Niepodanie pełnych danych lub podanie danych niezgodnych z prawdą, może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem. Za prawidłowość danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane w tym dane osobowe, zostały przez niego podane dobrowolnie i są prawdziwe.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i skontaktowania się z wybranymi Użytkownikami.
 9. Dane przekazane przez Użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bądź z konieczności przekazania danych w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Użytkownikami. W pozostałych przypadkach Administrator niezwłocznie usuwa dane przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym oraz w załącznikach. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zainteresowanie ofertą przedstawioną mu przez Administratora, wymagane jest zawarcie odrębnej umowy pomiędzy stronami. Po zakończonym procesie rekrutacji Administrator niezwłocznie usuwa wszystkie pozyskane dane przekazane mu przez Użytkowników.

PLIKI COOKIES

Informacje o plikach cookies.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Browar Nysa z siedzibą w Nysie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl

Uprawnienia Użytkownika.

Każdy Użytkownik, który udostępnił Administratorowi swoje dane ma możliwość: dostępu do nich, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres: Książęcy Browar Nysa sp. z o.o. ul. Nowowiejska 19, 48-303 Nysa lub pod adresem e-mail: biuro@browarnysa.eu

KONTAKT